ÖNEMLİ TARİHLER

II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu
03-04 MAYIS 2018 İSTANBUL

II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu03-04 MAYIS 2018 İSTANBUL
Bildiri Özeti Gönderimi İçin Son Tarih
Deadline for Abstract Submission
16 Nisan 2018
16 April 2018
Kabul Edilen Özetlerin Yazarlara Bildirimesi İçin Son Tarih
Notification Deadline for Accepted Abstracts
20 Nisan 2018
20 April 2018
Tam Metin Gönderimi ve Kayıt İçin Son Tarih
Deadline for Full Paper Submission and Registration
25 Nisan 2018
25 April 2018