Yazarlara Bilgiler

 

ÖZET METİN İÇİN YAZIM KURALLARI

 • Bildiri Özet metni Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanabilir.
 • Bildiri Özet metni en fazla 400 kelime arasında olmalıdır.
 • Metin Times New Roman 12 Punto, iki yana yaslı şekilde ve kenar boşlukları 2,5 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Özet başlığı 14 punto, kalın, ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle ve ortalanmış olmalıdır.
 • Her bir çalışma için en fazla 3 JEL kodu çalışmaya eklenmelidir. Jel kodları https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php sitesinden elde edilebilir. (11 Punto)
 • Her bir çalışma için en fazla 4 anahtar kelime belirtilmeli ve italik olmalıdır. (11 Punto)
 • Bildiri Özet metni için kaynakça eklenmemelidir.
 • Sempozyumda sunulan özet metinler “Sempozyum Özet Kitabında” yayınlanacaktır.

TAM METİN İÇİN YAZIM KURALLARI

 • Tam metinler Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanabilir.
 • Tam metinler, MS Office Word formatında hazırlanmalı ve efeos@istanbul.edu.tr adresine e-posta ile gönderilmelidir.
 • Tam metinler en fazla 10 sayfa olmalıdır.
 • Tam metin Times New Roman 12 Punto, iki yana yaslı şekilde ve kenar boşlukları 2,5 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Tam metin başlığı Türkçe ve İngilizce 14 punto, kalın, ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle ve ortalanmış olmalıdır. Alt başlıklar ise 12 punto, kalın, ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle ve ortalanmış olmalıdır.
 • Tam metinlerde 200 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce özetler yer almalıdır.
 • Her bir çalışma için en fazla 3 JEL kodu çalışmaya eklenmelidir. Jel kodları https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php sitesinden elde edilebilir. (11 Punto)
 • Her bir çalışma için en fazla 4 anahtar kelime belirtilmeli, Türkçe ve İngilizce hazırlanmalı ve italik olmalıdır. (11 Punto)
 • Tam metin içerisinde kullanılan kısaltmalar ilk kullanıldıkları yerde tanımlanmalıdır ve devamında tutarlı olarak kullanılmalıdır.
 • Tüm atıflar ve kaynakça APA’ya (American Psychological Association) uygun şekilde yapılmalıdır.
 • Metin içerisinde kullanılan Tablo ve Grafiklere ait başlıklar üstte, numaralı ve 12 punto olmalı, Tablo ve Grafik içi 11 punto olmalıdır.
 • Tam metinde kullanılan kaynaklar, çalışmanın sonunda yazım kurallarına uygun şekilde kaynakça başlığı altında verilmelidir.
 • Sempozyumda sunulan tam metinler “Sempozyum Tam Metin Kitabında” yayınlanacaktır.

 

AUTHOR’S GUIDE FOR ABSTRACTS

 • Abstracts can be written in Turkish and English languages.
 • Abstract should be 400 words maximum.
 • Abstracts should be typed in justified form with all margins 2.5 centimes using 12 pt. font size and Times New Roman font.
 • The title of the abstract should be in 14 pt. font size, bold and justified with first letters in capital and the others in small letters.
 • Maximum 3 Jel codes should be included in each manuscript. Jel codes can be obtained from  https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php. (11 pt.)
 • Maximum 4  keywords should be specified in italic format. (11 pt.)
 • References should not be included in the abstract.
 • The abstracts presented at the symposium will be published in “Symposium Abstracts Book”.

AUTHOR’S GUIDE FOR FULL PAPERS

 • Full texts can be written in Turkish and English languages.
 • Full texts should be prepared as an MS Office Word document and sent to  efeos@istanbul.edu.tr  address by email.
 • Full texts should not be more than 10 pages.
 • Full texts should be prepared in justified form with all margins 2.5 centimes using 12 pt. font size and Times New Roman font.
 • The title of the full texts should be in Turkish and English, in 14 pt. font size, bold and justified with first letters in capital and the others in small letters. The titles of the subdivisions should be in 12 pt. font size, bold and justified with first letters in capital and the others in small letters.
 • The Turkish and English abstracts of maximum 200 words should be included in full texts.
 • Maximum 3 Jel codes should be included in each manuscript. Jel codes can be obtained from  https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php. (11 pt.)
 • Maximum 4  keywords should be specified in both Turkish and English with the italic format. (11 pt.)
 • The shortcuts in the full text should be identified in the first mentioned place and used consistently with the rest. 
 • All attributions and references should be prepared according to APA (American Psychological Association).
 • The titles of the Tables and Graphs used in the full text should be above, numbered and 12 pt. font size. Inside of the Tables and Graphs should be in 11 pt. font size.
 • References used in the full text should be according to writing rules at the end of the paper with title “References”.
 • The full texts presented in the symposium will be published in “Symposium Full Texts Book”.