Ana Konular

EKONOMİ / ECONOMICS


 • BİLGİ EKONOMİSİ / INFORMATION ECONOMICS
 • ENERJİ EKONOMİSİ / ENERGY ECONOMICS
 • KAMU EKONOMİSİ / PUBLIC ECONOMICS
 • MUTLULUK EKONOMİSİ / ECONOMICS OF HAPPINESS
 • SAĞLIK EKONOMİSİ / HEALTH ECONOMICS
 • TARIM EKONOMİSİ / AGRICULTURAL ECONOMICS
 • TURİZM EKONOMİSİ / TOURISM ECONOMICS
 • ULUSLARARASI TİCARET / INTERNATIONAL TRADE
 • ULUSLARARASI EKONOMİ / INTERNATIONAL ECONOMICS
 • KALKINMA EKONOMİSİ / DEVELOPMENT ECONOMICS
 • EKONOMİK KRİZ / ECONOMIC CRISIS
 • PARA VE MALİYE POLİTİKALARI / MONETARY AND FISCAL POLICIES

FİNANS / FINANCE


 • BANKACILIK / BANKING
 • DAVRANIŞSAL FİNANS / BEHAVIOURAL FINANCE
 • FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ / FINANCIAL RISK MANAGEMENT
 • GİRİŞİMCİLİK / ENTREPRENEURSHIP
 • İSLAMİ FİNANS / ISLAMIC FINANCE
 • MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ / SECURITY VALUATION
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ / ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
 • PAZARLAMA / MARKETING
 • SOSYAL GİRİŞİMCİLİK / SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 • TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ / TOTAL QUALITY MANAGEMENT
 • FİNANSAL PİYASALAR / FINANCIAL MARKETS
 • TÜREV PİYASALAR / DERITATIVE MARKETS
 • FİRMA DEĞERLEMESİ / FIRM VALUATION
 • MUHASEBE STANDARTLARI / ACCOUNTING STANDARDS
 • KRİZ YÖNETİMİ / CRISIS MANAGEMENT
 • LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ /LOGISTIC AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 • REKLAM YÖNETİMİ / ADVERTISEMENT MANAGEMENT
 • TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI / CONSUMER BEHAVIOURS
 • PORTFÖY YÖNETİMİ / ASSET MANAGEMENT

EKONOMETRİ / ECONOMETRICS


 • EKONOMETRİ / ECONOMETRICS
 • İSTATİSTİKSEL ANALİZ / STATISTICAL ANALYSIS
 • PANEL VERİ ANALİZİ / PANEL DATA ANALYSIS
 • YÖNEYLEM ARAŞTIRMALARI / OPERATIONS RESEARCH
 • DOĞRUSAL ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ / LINEAR TIME SERIES ANALYSIS
 • DOĞRUSAL OLMAYAN ZAMAN SERİLERİ / NONLINEAR TIME SERIES ANALYSIS
 • UYGULAMALI EKONOMETRİ / APPLIED ECONOMETRICS
 • ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK / MULTIVARIATE STATISTICS
 • MEKANSAL EKONOMETRİ / SPATIAL ECONOMETRICS
 • MİKRO EKONOMETRİ / MICROECONOMETRICS
 • MAKRO EKONOMETRİ / MACROECONOMETRICS
 • FİNANSAL EKONOMETRİ / FINANCIAL ECONOMETRICS
 • YAPAY SİNİR AĞLARI / ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
 • VERİ MADENCİLİĞİ / DATA MINING
 • SAYISAL YÖNTEMLER / QUANTITATIVE METHODS